Tất cả
...
Cấp độ: 72
Server: Katana
Class: Kiếm
Lượng: 1793
470,000đ
...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
Lượng: 1195
360,000đ
...
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kunai
Lượng: 1181
360,000đ