#25124

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 7 áo tl 1 yori tl 5 đồ f 14 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 3 3 có kil 10x phần thân quat 83 đồ 8 còn 170tr yên

1,550,000 CARD
1,240,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầy tl 5 găng tay tl 7 áo tl 1 yori tl 5 đồ f 14 1 món 12 xieu xe 5 sao tl 2 3 3 có kil 10x phần thân quat 83 đồ 8 còn 170tr yên

Tài khoản liên quan

cung 49 vk 12 tl 8 tbs tl 3 6 5 5 c ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
kunai 90 vk 14 8 mon 14 2 mon 12 co ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,850,000đ
vk12 3m12 full8
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 sói ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
cung 59 full 12 có mắt 3 tbs tl ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
850,000đ
vk11, full8 còn 22m yên
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
140,000đ
tieu 59
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
vk11 full8
Cấp độ: 40
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ