#25578

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai 130 full tl 9 có mắt 3 sói 5 sao tl 9 9 9 9 ngọc 3 4 5 phân thân tiêu 81 xieu xe 5 sao 3 viên ngọc 5 7 vien ngọc 4 còn lại vài viên 3

14,000,000 CARD
11,200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai 130 full tl 9 có mắt 3 sói 5 sao tl 9 9 9 9 ngọc 3 4 5 phân thân tiêu 81 xieu xe 5 sao 3 viên ngọc 5 7 vien ngọc 4 còn lại vài viên 3

Tài khoản liên quan

tt
Cấp độ: 96
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
tieu 67 vk 13
Cấp độ: 67
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8 cò ...
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
sv1 quạt 72 vk12 3m10 full9 yy2 x ...
Cấp độ: 72
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
tieu 120 vk 14 6 món 14 còn lại ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
sv1 kunai 66 vk12 2m12 4m9 full10 s ...
Cấp độ: 66
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
vk13 full12 3m9
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ