#25590

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao ngon full14 áo 12 mắt 2 nhiều tl 170m yên

1,200,000 CARD
960,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao ngon full14 áo 12 mắt 2 nhiều tl 170m yên

Tài khoản liên quan

cung 70 full 14 có mắt 3 ép 1 v ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
2,100,000đ
vk12 full910
Cấp độ: 62
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
vk12 3m12 full8
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
tieu 130 sói 5 sao tl 2 3 3 4 có ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
sv4 cung 69 vk9 2m8 1m9 full10 sói ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8 cò ...
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
sv5 kiếm 130 vk14 tl5 full12 3m13 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
vk12 3m12 full8
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ