#25599

Ninja School Online

Cấp độ: 70

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiem 70 còn 670tr yên chưa làm hết nv chưa có yori

3,800,000 CARD
3,040,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 70

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiem 70 còn 670tr yên chưa làm hết nv chưa có yori

Tài khoản liên quan

kiem 70 đồ 12 vk tl 5 sói 5 sao
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
vk12 full910 412m yen
Cấp độ: 120
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
vk12 full8
Cấp độ: 47
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
sét 9x có skill 10x, vk+găng tay ...
Cấp độ: 107
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
580,000đ
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
đao 130 vk 16 găng 16 còn lại ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
3,700,000đ
kunai 82 vk 12 tl 7 bua tl 5 găng ...
Cấp độ: 82
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
vk+găng tay tl1 ,2 món 15 cả v ...
Cấp độ: 119
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,450,000đ