#25654

Ninja School Online

Cấp độ: 80

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: dao 80 full 14 sói 5 sao tl 3 6 6 6

1,500,000 CARD
1,200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 80

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: dao 80 full 14 sói 5 sao tl 3 6 6 6

Tài khoản liên quan

vk13 full1213 2m10
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
kiem 70 vk 12 tl 6 sói 5 sao tl 3 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
vk12 full12 3m tl4
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
tt
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
sv1 đao 62 vk12 2m8 1m10 full9 xm ...
Cấp độ: 62
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
sv1 cung 66 vk12 full10 1m11 sói40 ...
Cấp độ: 66
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 98 vk 16 5 món 16 gần full ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
11,500,000đ
kiem 130 full 14 sói 5 sao tl 4 6 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ