#26159

Ninja School Online

Cấp độ: 75

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 75 full 14/15 tl 66554 mắt 2 sói 2cm tbs 4522 230m yên rương 10 x2

900,000 CARD
720,000 ATM

Cấp độ: 75

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 75 full 14/15 tl 66554 mắt 2 sói 2cm tbs 4522 230m yên rương 10 x2

Tài khoản liên quan

...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
20,000,000đ
kiem 60 vk 12 4 món 12 còn lại ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
sv23 cung 70 vk14 full12 yy4 sx2s ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
vk12 gangtay12 full8
Cấp độ: 72
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
kiem 79 vk 12 full 14 sói 3 sao 0 ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
sv1 kunai 85 full10 xm fulltb 1221 ...
Cấp độ: 85
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
sv1 kiếm 59 vk14 full12 sói full ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,800,000đ
vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
2,100,000đ