Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1285

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 97

480,000 ATM

Xem chi tiết
kunai 97 vk 14 tl 6 4 món 14 s...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 97

600,000đ

#1284

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

560,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 98 vk 12 tl 5 tộc trưởng ...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 98

700,000đ

#1283

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 108

536,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 108 vk 12 đồ 12 13 15 xie...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 108

670,000đ

#1281

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

5,200,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 130 vk 14 7 món + 16 còn ...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

6,500,000đ

#1280

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

400,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 ...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

500,000đ

#1279

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 50

560,000 ATM

Xem chi tiết
cung 50 vk 14 tl 6 đồ full 12 ...

Phái: Cung

Server: Shuriken+Tessen

Level: 50

700,000đ

#1278

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

624,000 ATM

Xem chi tiết
kunai 110 vk 12 đồ 12 13 sói 3...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

780,000đ

#1276

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

720,000 ATM

Xem chi tiết
quat 110 vk 12 tl 6 đồ 12 13 1...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 110

900,000đ

#1274

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 115

2,240,000 ATM

Xem chi tiết
kunai 115 vk 14 tl 7 găng tay ...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 115

2,800,000đ

#1273

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 70

800,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 70 vk 13 ful 12 13 có mắt...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 70

1,000,000đ

#1272

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 114

720,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 114 vk 13 full 13 sói 5 s...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 114

900,000đ

#1271

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

560,000 ATM

Xem chi tiết
kiem 103 vk 12 4 món 14 còn lạ...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

700,000đ

#1270

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

336,000 ATM

Xem chi tiết
tieu 70 full 12 1 mon 11...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 70

420,000đ

#1267

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 90

224,000 ATM

Xem chi tiết
quat 90 vk 12 do 10 11...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 90

280,000đ

#1264

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

456,000 ATM

Xem chi tiết
kiem 59 vk 12 tl 5 đồ 12...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

570,000đ

#1263

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 99

464,000 ATM

Xem chi tiết
kiem 99 vk 12 tl 4 3 món 14 cò...

Phái: Kiếm

Server: Shuriken+Tessen

Level: 99

580,000đ