Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
#1006

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 75

176,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full910...

Phái: Quạt

Server: Bokken

Level: 75

220,000đ

#1003

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 77

320,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 tl4 full12...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 77

400,000đ

#993

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 70

400,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full12 2m8...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 70

500,000đ

#992

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 111

600,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full12...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 111

750,000đ

#991

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

560,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full12...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

700,000đ

#987

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 114

736,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 4m14 1m16 full12...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 114

920,000đ

#977

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 76

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 2m12 full8...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 76

250,000đ

#974

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 87

200,000 ATM

Xem chi tiết
full9...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 87

250,000đ

#973

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

160,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full8...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 59

200,000đ

#972

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

2,400,000 ATM

Xem chi tiết
tiêu 130 full15 3m12 , phân th...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

3,000,000đ

#969

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

240,000 ATM

Xem chi tiết
full11...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

300,000đ

#966

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

640,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 3m14 full13...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

800,000đ

#960

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 77

200,000 ATM

Xem chi tiết
vk12 full8...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 77

250,000đ

#959

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 77

160,000 ATM

Xem chi tiết
full89...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 77

200,000đ

#958

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 75

240,000 ATM

Xem chi tiết
vk13 full12 4m8...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 75

300,000đ

#919

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 120

1,080,000 ATM

Xem chi tiết
vk14 full14 full tl6...

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 120

1,350,000đ