TÀI KHOẢN NINJA SỐ #1063

NINJA SCHOOL

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 105

Thông tin: vk13 full12 1m8 có skill 10x

520,000 ATM
650,000 CARD

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 105

Thông tin: vk13 full12 1m8 có skill 10x