TÀI KHOẢN NINJA SỐ #966

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

Thông tin: vk14 3m14 full13

640,000 ATM
800,000 CARD

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 93

Thông tin: vk14 3m14 full13