TÀI KHOẢN NINJA SỐ #969

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

Thông tin: full11

240,000 ATM
300,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 81

Thông tin: full11