TÀI KHOẢN NINJA SỐ #972

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: tiêu 130 full15 3m12 , phân thân cung lv107 vk15 full14 15 4m12

2,400,000 ATM
3,000,000 CARD

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 130

Thông tin: tiêu 130 full15 3m12 , phân thân cung lv107 vk15 full14 15 4m12