TÀI KHOẢN NINJA SỐ #977

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 76

Thông tin: vk12 2m12 full8

200,000 ATM
250,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 76

Thông tin: vk12 2m12 full8