TÀI KHOẢN NINJA SỐ #991

NINJA SCHOOL

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

Thông tin: vk14 full12

560,000 ATM
700,000 CARD

Phái: Quạt

Server: Shuriken+Tessen

Level: 103

Thông tin: vk14 full12