TÀI KHOẢN NINJA SỐ #992

NINJA SCHOOL

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 111

Thông tin: vk14 full12

600,000 ATM
750,000 CARD

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 111

Thông tin: vk14 full12