Tất cả
KIẾM 110 6M16 F15 NGỌC 1V8 3V7 ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
21,000,000đ
kunai 99 full 14/15 tl ngon sx 5s 2 ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
2,600,000đ
TIÊU 70 FULL 16 FULL TL9 NGỌC 1v ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,500,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,570,000đ
quat 130 vk 16 full 14
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
3,140,000đ
kiem 110 vk 9x mcs 7 món 16 phân ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,850,000đ
tieu 59 vk 14 mắt 4 ngọc 8v5 7v ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,140,000đ
tieu 59
Cấp độ: 58
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
quat 48 vk 12
Cấp độ: 48
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
sv1 kunai 59 full12 vk+gt+bội tl6 ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
800,000đ
sv6 kunai 81 vk12 1m12 2m11 full9 s ...
Cấp độ: 81
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
sv1 kiếm 60 full12 vk tl2 sói 2s ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
sv4 kiếm 50 vk12 tl7 giày tl3 3m ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
sv1 quạt 74 vk12 full8 sx fulltb ...
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
sv23 kunai 70 vk12 2m12 full89 trâ ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
sv6 kunai 77 vk12 full910 sx 2222 1 ...
Cấp độ: 77
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
1 món 10, còn lại 8
Cấp độ: 60
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
full8
Cấp độ: 42
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
vk mcs,yoyo tl9,găng tl7,giày+bù ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
1,450,000đ
tieu 70
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ