Tất cả
đao 60 vk 6x + 12 4 món 14 còn l ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
tieu 103 vk 12 tl 6 8 món 12 sói ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
cung 79 vk 12 tl 6 còn lại full ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
570,000đ
vk12 5m12 2m11 full8
Cấp độ: 53
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
full8
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
full8
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
vk12 3m14 full12
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
sv1 kunai 65 full12 vktl5 vk9x +12 ...
Cấp độ: 65
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
sv1 tiêu 130 vk16 tl7 5m15 4m14 gt ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
sv23 quạt 79 vk12 4m12 full10 sx ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
quat 115 vk 14 5 món 14 sói 5 sao ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
930,000đ
quat 67 vk 12 full 12
Cấp độ: 67
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
vk15 full14
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,850,000đ
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
vk12 full10
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , ...
Cấp độ: 124
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
vk12. 3 món 11 , 6 món 8 còn 2m2 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
vk12 3m12 full8
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ