Tất cả
sv1 cung 79 full12 yy5 sói 100 tl ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
sv1 kiếm 103 vk13 full891011 set ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
sv1 quạt 60 vk10 full8 2m9 2m10 s ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
sv3 quạt 130 vk15 1m15 1m12 full ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,300,000đ
sv1 cung 86 vk12 7m12 2m8 yy5 sx fu ...
Cấp độ: 86
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ
quat 70 vk 12 3 món 12 còn lại ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
vk13 full1213 2m10
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
vk12 3m12 full8
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
tieu 103 vk 12 tl 6 8 món 12 sói ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
cung 79 vk 12 tl 6 còn lại full ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
570,000đ
full8
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
full8
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
sv1 kunai 68 full12 vktl5 vk9x +12 ...
Cấp độ: 68
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
vk15 full14
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
vk+găng tay+bùa tl6 có skill 10x ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,850,000đ
tieu 79 vk 14 5 món 14 còn lại ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
850,000đ
vk12 full10
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
vk tl 5 có skill 10x , 3 món 15 , ...
Cấp độ: 124
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
quat 130 vk 14 đồ 12 14 có kil ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,130,000đ