Tất cả
vk+găng tay tl1 ,2 món 15 cả v ...
Cấp độ: 119
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,450,000đ
vk9, full8 còn 39m yên
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
vk11,5 món 10 , 3 món 8 còn 5m y ...
Cấp độ: 66
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
vk12 4m12 full89
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
vk14 tl8 6 mon tl567 mắt 2 full13 ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
vk13 5m12 4m8 loi shinwa
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
găng+quần tl5 ,7 món 14 cả vk ...
Cấp độ: 125
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,450,000đ
quat 115 vk 12 full 14 xieu xe 5 sa ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,300,000đ
vk12 full12 3m tl4
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
cung 70 full 14 full tinh luyện c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
2,070,000đ