Tất cả
cung 59 full 12 có mắt 3 tbs tl ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
850,000đ
tiêu 98 vk 16 5 món 16 gần full ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
11,500,000đ
kunai 130 full tl 9 có mắt 3 só ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
14,000,000đ
cung 70 full 14 có mắt 3 ép 1 v ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
2,100,000đ
kiem 122 full 14 15 1 món 16 xe 5 ...
Cấp độ: 122
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,250,000đ
tiêu 130 full 16 xe 5 sao tl 8 9 7 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
20,000,000đ
cung 90 full 15 sói 5 sao tl 6 6 6 ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
2,350,000đ
kiem 130 full 14 sói 5 sao tl 4 6 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
đao 130 vk 16 găng 16 còn lại ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
3,700,000đ
tieu 123 9 mon 14 xieu xe 5 sao 4 5 ...
Cấp độ: 123
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
kunai 42 vk tl 6 3 mon 12 tbs tl 4 ...
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
430,000đ
vk12 5m12 5m8
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
full8
Cấp độ: 48
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
90,000đ
tieu 49 vk 12 tl 3 còn 2tr7 xu
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
dao 80 vk 14 full 12 sói 4 sao cò ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
quat 90
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
tieu 90 vk 14 có mắt 3 sói 5 sa ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8 cò ...
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
950,000đ