Tất cả
vk7 còn 45m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
sv1 kiếm 68 vk11 5m11 4m10 sói 2 ...
Cấp độ: 68
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
sv1 kiếm 64 vk12 full8910 sói fu ...
Cấp độ: 64
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
sv6 kiếm 69 vk12 tl5 1m12 full8 s ...
Cấp độ: 69
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
sv1 tiêu 130 vk12 tl2 gttl5 4m12 y ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
sv4 kunai 97 vk12 full10 trâu full ...
Cấp độ: 97
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
sv7 tiêu 41 vk12 full8 trâu 2tb 2 ...
Cấp độ: 41
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
vk7 còn 45m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
vk7 còn 42m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
full8 còn 22m yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
110,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,800,000đ
tieu 90 vk 16 full 15 sói 5 sao
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,280,000đ
tieu 70 full 14 1 món 16 xe 5 sao
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
kunai 50
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
420,000đ
QUẠT 130 6M14 CẢ VK 4M12 TL7666 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
full8 còn 59m yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
sv1 kiếm 50 vk12 vktl6 1m12 full8 ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
sv4 tiêu 79 vk13 gt+vk tl6 3m13 fu ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
sv4 đao 67 vk10 full1011 sói full ...
Cấp độ: 67
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
120,000đ
sv4 kunai 59 full89 sói fulltb 04 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
120,000đ