Tất cả
quat 130 tộc trưởng gt cấp 2 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT:
3,900,000đ
kunai 127 có kil 10x
Cấp độ: 127
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
850,000đ
full8 còn 6m yên
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
90,000đ
kunai 68 vk 12 có mắt 3 còn 350 ...
Cấp độ: 68
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
tieu 70 vk 14 tl 4
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
420,000đ
tieu 59
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
tieu 46 vk 12 tl 8 3 món 12 tbs tl ...
Cấp độ: 46
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
vk11 ,9 món 10 còn 14m yên
Cấp độ: 89
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kiem 99 vk 12 1 mon 16
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
tieu 70 vk 14 tl 8 xe 5 sao tl 4 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
cung 98 vk 12 5 món 14
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
vk12 2m12 full89
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
190,000đ
vk11 full8
Cấp độ: 40
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
vk12 full12 3m8
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
quat 110 đồ 12 13 14 có kil 10x
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
kiem 70 vk 12 3 món 14 có mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tieu 67 vk 13
Cấp độ: 67
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
tieu 70 có mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
1 món 12 , vk10 , 8 món 9, còn 1 ...
Cấp độ: 67
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
có skill 10x, vk+găng tay+giày+b ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,700,000đ