Tất cả
9 món 8 còn 38m yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
110,000đ
tiêu 70 full 14 tl ổn sói 5s 2c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
sv23 kunai78 vk12 full12 1m13 2m14 ...
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
sv4 cung 81 vk12 1m8 full12 sói 2s ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ
sv5 kunai80 vk12 1m12 full8 sx ful ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
sv1 tiêu 70 full12 vk mcs tl3 gttl ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiem 60 full 14 sói 5 sao
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
tiêu 50 vk14 ful12 full tl9 sói 5 ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,000,000đ
sv4 kunai 69 vk12 1m8 3m11 full10 s ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
sv1 kiếm 79 f12 1m8 yy4 sx2s 100 ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
sv1 kunai 69 vk12 tl4 full12 giày ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
sv23 tiêu 59 full89 trâu fulltb
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
sv4 tiêu 55 vk9 full89
Cấp độ: 55
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
70,000đ
kiem full 14 tl 666666 sx 5s vip tb ...
Cấp độ: 71
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
vk12 tl6 full12 1m8 mắt 2
Cấp độ: 62
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
vk12 full12 nhiều ngọc 1 ngon , ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
vk12 gangtay12 full8
Cấp độ: 72
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
vk10 full8 1m12
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
kunai 130 full 16 tl ngon sx 5s ngo ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
11,200,000đ
kunai 115 vk 14 2 món 16 pt 77 ful ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,570,000đ