Tất cả
quat 70 vk 12 xe 3 sao tl 5 5 5 5
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
2,100,000đ
sét 9x có skill 10x, vk+găng tay ...
Cấp độ: 107
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
580,000đ
găng tl5, 2 món 12 , 4 món 11,1 ...
Cấp độ: 64
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
130,000đ
vk14 tl6 bùa14 tl8 găng tay14 tl5 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,450,000đ
vk14 5m14 5m12 sói 4sao
Cấp độ: 126
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
vk15 6m15 4m14 full tl6 sói 5sao f ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
vk12 full10
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kiem 112 8 món 14 có xe 3 sao
Cấp độ: 112
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
quat 70 xieu xe 5 sao tl 3 6 5 5
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
650,000đ
cung 49 vk 12 tl 8 tbs tl 3 6 5 5 c ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
quat 103 vk 15 có kil 10x
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
tieu 130 sói 5 sao tl 2 3 3 4 có ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai 82
Cấp độ: 82
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
430,000đ
kiem 69 full 12 xieu xe 5 sao tl 1 ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
680,000đ
quat 130 full 16 có 1 viên 5 1 vi ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
10,500,000đ
tieu 50 vk 12 tbs tl 3 6 5 3
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tieu 50 full 12 tbs tl 6 6 6 6
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
kunai 49 vk 12
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
430,000đ
kunai 42 vk 12 3 món 12 tbs tl 6 6 ...
Cấp độ: 42
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
540,000đ