Tất cả
tieu 79 vk 12
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
kiem 59 5 mon 12 có mắt 2 tbs 0 ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
kunai 60 vk 14 tl 5 đồ 12 14 tbs ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
quat 98 vk 14 full 14 có mắt 2 t ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,550,000đ
vk12, 3 món 9 còn lại 8
Cấp độ: 71
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
210,000đ
kiem 79 vk 12 full 14 sói 3 sao 0 ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
full8 còn 40m yên
Cấp độ: 89
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
4 món 10 cả vk , 5 món 9, 1 mó ...
Cấp độ: 81
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
vk12 ,3 món 10 , 1 món 9 , 5 món ...
Cấp độ: 73
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
kunai 69 vk 12 tl 7 còn nhiều đ ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
vk12 6m12 4m8
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
tt
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
tt
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
tt
Cấp độ: 96
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
vk12 5m12 full8
Cấp độ: 66
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ
vk12 4m11 2m12 full89
Cấp độ: 67
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
250,000đ
vk12 full8
Cấp độ: 67
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
vk9 full8
Cấp độ: 73
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
vk9 full10
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
vk12 full8
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ