Tất cả
tieu 53 vk 12
Cấp độ: 53
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
kunai 42 vip
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,140,000đ
tieu 60 vk 14 tl9 nick 1 nv tộc t ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,850,000đ
sv4 tiêu 50 vk12 full8 sói 2tb 2m ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
tộc trưởng gia tộc cấp 26 ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT:
3,700,000đ
sv23 cung 70 vk14 full12 yy4 sx2s ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
quạt 98 vk15 4m13 4m12 1m15 vktl6 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
sv1 cung 59 vk12 full9 sói tl2432
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
sv5 quạt 122 full910 sx fulltb 3 ...
Cấp độ: 122
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
sv5 kunai 86 vk12 1m12 full8 sói 2 ...
Cấp độ: 86
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
cung 50 vk 14 full tl9 sói 5 sao t ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
5,750,000đ
cung 60 vk 14 3 mon 14
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
720,000đ
sv5 kiếm 42 vk12 full8 trâu 2tb ...
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
tộc trưởng gia tộc 3.vk12,2 ...
Cấp độ: 72
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT:
430,000đ
ttgt kiếm 124 8 món 16 2 món 14 ...
Cấp độ: 124
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT:
12,800,000đ
sv5 kiếm 69 vk12 full8 2m9 9m1
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
sv23 quạt 123 vk16 mcs tl6 4m12 2 ...
Cấp độ: 123
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,900,000đ
...
Cấp độ: 122
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,050,000đ
KUNAI 130 FULL 16 FULL TL9 SX 5S VI ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
15,500,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
20,000,000đ