Tất cả
tieu 129 vk 15 tl 6 đồ 12 14 só ...
Cấp độ: 129
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
kunai 78 vk 12 tl 4 yori tl 4 găng ...
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
tieu 130 vk 14 tl 6 bùa tl 5 giầ ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
đao 71 vk 12 2 món 12 còn lại ...
Cấp độ: 71
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
tieu 76 full 12 full tl 5 6 sói 5 ...
Cấp độ: 76
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
kiem 86 vk 12 4 món 12 còn lại ...
Cấp độ: 86
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
320,000đ
kunai 79 vk 12 đồ full 12 13 có ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
quat 130 vk 14 tl 6 bùa tl 4 giầ ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,600,000đ
kiem 80 vk 13 tl 5 găng tay tl 2 4 ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
quat 70 vk 12 full 12 2 món 8 găn ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kunai 82 vk 12 tl 7 bua tl 5 găng ...
Cấp độ: 82
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
kunai 70 vk 12 4 mons 12 co xieu xe ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 130 vk 15 tl6 găng tay tl 6 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kiem 60 vk 12 4 món 12 còn lại ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
tieu 129 vk 14 4 món 13 3 món 14 ...
Cấp độ: 129
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
quat 99 vk 13 đồ 13 14 còn 100t ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
kunai 130 vk 14 đồ 12 14 tl 6 5
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,350,000đ
quat 103 vk 14 8 món 14 2 món + 1 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,000,000đ
vk14 3m14 full12 full tl56
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ